หน้าแรกวัตถุประสงค์ประวัติวัดข่าวสารบทความเว็บบอร์ดติดต่อเรา

เมนู

 

หมวดหมู่สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
 

บทความ

คลิป วัดท่าโขลง ลพบุรี

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 19/03/2010
ปรับปรุง 26/01/2016
สถิติผู้เข้าชม 2,434,501
Page Views 3,076,521
สินค้าทั้งหมด 227
 
วัดท่าโขลง ลพบุรีพระเกจิดังเมืองไทย

(อ่าน 29336/ ตอบ 8)

ศิษย์วัดท่าโขลง (Member)

VIP

พระเกจิดังเมืองไทย
๑. หลวงปู่ทิม วัดพระขาว พระนครศรีอยุธยา
๒. หลวงพ่อรวย วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา
๓. หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี
๔. หลวงพ่อสาย วัดท่าไม้แดง ตาก
๕. พระเทพโกศล เจ้าคณะแขวงปากคลอง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ
๖. หลวงพ่อนะ วัดถ้ำเขาอ้อ พัทลุง
๗. หลวงพ่อไพบูลย์ วัดพระนคร นครศรีธรรมราช
๘. พระครูนิวาสธรรมสุนทร (หลวงพ่อสุนทร) วัดท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๙. พระครูวินัยธรแฉล้ม ลาภสมฺปนฺโน วัดบางแขยง ปราจีนบุรี
๑๐. พระอธิการวิชา ธนลาโภ (หลวงรวย) วัดเขาวงษ์หนองม่วง ลพบุรี
๑๑. พระครูนิมิตศีลโสภณ เลข.รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดวรนาถบรรพต
๑๒. พระมหาประเสริฐ โชติธมฺโม เลข.เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์
๑๓. พระครูนิยุตธรรมศาสน์ เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย วัดส้มเสี้ยว
๑๔. พระครูนิพันธ์สาธุกิจ เจ้าคณะอำเภอตาคลี วัดตาคลี
๑๕. พระครูนิมิตชโยดม เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก วัดท่าตะโก
๑๖. พระครูนิทัศน์ธรรมเวที เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี วัดเขาแก้ว
๑๗. พระครูปลัดโสภิต (หลวงพ่ออินเตอร์) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
๑๘. พระครูศรีนิทัศน์วรพรต เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ วัดโกรกพระใต้
๑๙. พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว วัดเก้าเลี้ยว
๒๐. พระครูนิวิฐศีลขันธ์ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ วัดมฤคทายวัน
๒๑. พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง วัดเกยไชยเหนือ
๒๒. พระครูนิภาธรโสภณ เจ้าคณะอำเภอไพศาลี วัดโคกเดื่อ
๒๓. พระครูนิปุณธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า วัดถ้ำพรสวรรค์
๒๔. พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง ฯ วัดนครสวรรค์
๒๕. พระครูนิทานโพธิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอบรรพต วัดหูกวาง
๒๖. พระครูนิติศีลวัตร รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว วัดลาดยาว
๒๗. พระครูปภัสสรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะ วัดคลองบางเดื่อ
๒๘. พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง
๒๙. พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี วัดสว่างวงษ์
๓๐. พระครูนิภาสิริคุณ รองเจ้าคณะอำเภอบรรพต วัดธรรมรักขิตาราม
๓๑. พระครูนิวิฐวรคุณ (หลวงพ่อชอุ้ม) จต. ตะเคียนเลื่อน วัดตะเคียนเลื่อน
๓๒. พระครูนิวาสสิริธรรม(หลวงพ่ออรุณ) จต.หนองกรด เขต ๒ วัดหนองโรง
๓๓. พระครูนิมิตรธรรมสุนทร(หลวงพ่อทัน) จต.หนองกรด เขต ๑ วัดสันติธรรม
๓๔. พระครูนิมิตวิสุทธิคุณ (หลวงพ่ออ้วน) จต.หนองกระโดน วัดหนองกระโดน
๓๕. พระครูนิวุตถ์ชินธรรม(หลวงพ่อชิ้น) จต.เกรียงไกร วัดท่าล้อ
๓๖. พระครูนิวาตธรรมาทร(หลวงพ่อประยูร) จต.พนมเศษ วัดพนมเศษเหนือ
๓๗. พระครูนิยุตสมาธิวัตร(หลวงพ่อโอภาส) จต.กลางแดด วัดเกตุคีรี
๓๘. พระครูนิพันธ์วิริยกิจ(หลวงพ่อหม้อ) จต.พระนอน วัดหนองปลิง
๓๙. พระครูนิภาธรรมสถิต(หลวงพ่อบุญมี) จต.บางม่วง วัดยางงาม
๔๐. พระครูนิรันตร์ศีลคุณ จต.วัดไทร วัดหาดทรายงาม
๔๑. พระครูนิยุตธรรมกิจ จต.แควใหญ่ วัดสโมสร
๔๒. พระครูสิริคีรีรักษ์ จต.ปากน้ำโพ วัดจอมคีรีนาคพรต
๔๓. พระครูนิทานโพธานุยุต จต.นครสวรรค์ออก วัดโพธาราม
๔๔. พระครูนิโครธธรรมวุฒิ เจ้าอาวาส วัดไทรใต้
๔๕. พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) จต.น้ำทรง วัดเขาแก้ว
๔๖. พระครูนิยุตธรรมกิจ จต.พยุหะคีรี วัดอินทาราม
๔๗.. พระครูนิพัทธปริยัติกิจ จต.หนองโพ วัดวาปีรัตนาราม
๔๘. พระครูพิพัฒน์วีรธรรม จต.โพธิ์ไทรงาม จ.พิจิตร วัดโพธิ์ไทรงาม
๔๙. พระอธิการสมรักษ์ วัดสุทธาวาส จ.อยุธยา
๕๐. เจ้าอธิการสมคิด ผลธมฺโม จต.ทับกฤช วัดทุ่งแว่น
๕๑. พระครูนิสัยปภากร รจต.พระนอน วัดศรีวรรณาราม
๕๒. พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดปากน้ำโพเหนือ
๕๓. พระครูนิวิฐสมาธิคุณ เจ้าอาวาส วัดเกรียงไกรใต้
๕๔. พระครูนิพัทธ์วรกิจ เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว
๕๕. พระครูนิกรกิจจานุ***ล เลข.รจอ.เมือง ฯ วัดท่าพระเจริญพรต
๕๖. พระครูนิเวฐวุฒิธรรม เจ้าอาวาส วัดนิเวศวุฒาราม
๕๗. พระครูนิทัศน์ธรรมานุ***ล รองเจ้าอาวาส วัดช่องคีรี ฯ
๕๘. พระปลัดสายทอง อานนฺโท เจ้าอาวาส วัดสุบรรณาราม
๕๙. พระอธิการกนก ปญฺญาธโร เจ้าอาวาส วัดกลางแดด
๖๐. พระใบฏีกาบุญชู อินฺทสโร เจ้าอาวาส วัดเกาะหงษ์
๖๑. พระอธิการอนุจิต อนุตฺตโร เจ้าอาวาส วัดราษฏร์เจริญ
๖๒. พระอธิการบุญยก ปภงฺกโร เจ้าอาวาส วัดบ้านไร่
๖๓. พระอธิการก้าน ฐิตกุสโล เจ้าอาวาส วัดสวรรค์ประชากร
๖๔. พระอธิการชนะ ฐิตสมฺปนฺโน เจ้าอาวาส วัดศาลเจ้า
๖๕.พระใบฏีกาสมศักดิ์ ปญฺญาธโร เจ้าอาวาส วัดศรีอุทุมพร
๖๖. พระอธิการคามิน สิริธมฺโม เจ้าอาวาส วัดเกรียงไกรเหนือ
๖๗. พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดเทพสามัคคีธรรม
๖๘. พระใบฏีกาธีรพงษ์ จิตฺตปุญฺโญ เจ้าอาวาส วัดวังประชานิมิตร
๖๙. พระใบฏีกาสมชัย ธุวธมฺโม เจ้าอาวาส วัดท่าดินแดง
๗๐. พระอธิการณรงค์ คนฺธสีโล เจ้าอาวาส วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
๗๑. พระสมุห์ประชุม อาภาธโร เจ้าอาวาส วัดศรีประชาสรรค์
๗๒. พระอธิการสมศักดิ์ ธมฺมธโร เจ้าอาวาส วัดท่าทอง
๗๓. พระมาโนช ฐิติธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดท่าพระเจริญพรต
๗๔. พระประเสริฐ อิสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดท่าพระเจริญพรต
๗๕. พระมหาภูริณัฐ ฐิตสคฺโค ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนครสวรรค์
๗๖. พระใบฏีกาบุญช่วย อินฺทวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสันติธรรม
๗๗. พระปลัดยอด สุทฺธสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหนองโรง
๗๘. พระสมุห์จำเริญ ฐานธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหนองโรง
๗๙. พระครูสุธีโพธาภิรักษ์ เลข.จอ.เมือง ฯ วัดโพธาราม
๘๐. พระครูปลัดวรเดช วรธมฺโม วัดเขาตะเครา ประจวบคีรีขันธ์
๘๑. พระแสงสว่าง ปภสฺสโร สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย นครสวรรค์
๘๒. พระปลัดสิงห์ชัย สุธมฺโม รก.เจ้าอาวาส วัดปากน้ำโพใต้
๘๓. พระอธิการวรรณพ โชติปาโล เจ้าอาวาส วัดป่าเรไลย์
๘๔. พระอธิการชัยยศ ฐิตปุญฺโญ เจ้าอาวาส วัดเขาเรือ
๘๕. พระมหาประภาส สุทฺธิญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดวรนาถบรรพต
๘๖. พระสมศรี ฐิติสาโร สำนักสงฆ์ลาดกลุ่ม นครสวรรค์
๘๗. พระครูปลัดสมนึก อายุวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดตากฟ้า
๘๘. พระธีรศักดิ์ ธีรานนฺโท เลข.จต.นครสวรรค์ออก วัดโพธาราม
๘๙. พระเดชา กตธมฺโม เลข.จต.แควใหญ่ วัดสโมสร
๙๐. พระไพโรจน์ ขนฺติธโร เลข.จต.วัดไทร วัดหาดทรายงาม
๙๑. พระสุนิชัย ชนสโภ เลข.จต.ตะเคียนเลื่อน วัดตะเคียนเลื่อน
๙๒. พระกิตติศักดิ์ สิริวชโย เลข.จต.พระนอน วัดหนองปลิง
๙๓. พระสุพจน์ วรธมฺโม เลข.จต.บ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง
๙๔. พระจรรยา จนฺทสโร เลข.จต.ปากน้ำโพ วัดจอมคีรีนาคพรต
๙๕. พระครูนิยุตโพธิธรรม จต.มหาโพธิ วัดมหาโพธิใต้
๙๖. พระครูนิเวฐปัญญาภรณ์ จต.ห้วยหอม วัดกกกว้าว
๙๗. พระครูนิสิตกิจจาทร จต.เขาดิน วัดพระหน่อธรณินทรฯ
๙๘. พระครูนิภาธรรมคุณ จต.หัวดง วัดหัวดงเหนือ
๙๙. พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์ วัดเขาน้อย
๑๐๐. พระมหาวิศิษฏ์ ทสฺสนีโย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ

ศิษย์วัดท่าโขลง (Member)

VIP


1.หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว นครสวรรค์

2.ครูบากฤษณะ วัดป่ามหาวัน นครราชสีมา
3.หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา
4.หลวงปู่นะ วัดปทุมธาราม ชัยนาท
5.หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏีทอง ปทุมธานี
6.หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี สมุทรสาคร
7.หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
8.หลวงพ่ออั้บ วัดท้องไทร นครปฐม

9.หลวงพ่อจืด สำนักสงฆ์สวนโพธิ์เศรษฐี นครปฐม

10.หลวงพ่อศิริ วัดดงตาล สุพรรณบุรี

11.หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม กรุงเทพฯ

12.หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก อยุธยา

13.หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม นครปฐม

14.หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา

15.หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม นครปฐม

16.หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน อยุธยา

17.หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม อยุธยา

18.หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน อยุธยา

19.หลวงพ่อสมพิตร วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ

20.หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ ชัยนาท

21.หลวงพ่อมี วัดม่วงคำ อ่างทอง

22.หลวงพ่อสารัณย์ วัดดงน้อย ลพบุรี

23.หลวงพ่อเพย วัดบ้านบึง อยุธยา

24.หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ อยุธยา

25.หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ชัยนาท

26.หลวงพ่อสมชาย วัดสังฆทาน ชลบุรี

27.หลวงพ่อเสาร์ วัดดอนย่านาง อยุธยา

28.หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน นครนายก

29.หลวงพ่อเด่น วัดโพธิ์กลาง เพชรบูรณ์

30.หลวงพ่อเณร วัดซับน้อยพัฒนา เพชรบูรณ์

31.หลวงพ่อปิ่น วัดชัยภูมิ อยุธยา

32.หลวงพ่อเล็ก วัดแค ท่าเรือ อยุธยา

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 108 รูป

ศิษย์วัดท่าโขลง (Member)

VIP
1.หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์ 2.หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม 3.หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม นครปฐม 4.หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม นครปฐม 5.หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ ราชบุรี 6.หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง สระบุรี 7.หลวงปู่ตี๋ วัดหลวง อุทัยธานี 8.หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ นครสวรรค์ 9.หลวงพ่อธงชัย วัดไตรมิตร กทม. 10.พระอาจารย์อิฎฐ์ วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม 11.หลวงพ่อโถม วัดธรรมปัญญาราม สุโขทัย 12.หลวงพ่อบุญมี วัดท่าหลวง พิจิตร 13.หลวงพ่อทาน วัดฆะมัง พิจิตร 14.หลวงพ่อออด วัดดาน พิจิตร 15.หลวงพ่อสิริ วัดตาล นนทบุรี 16.หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา 17.หลวงพ่อป่วน วัดบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี 18.หลวงพ่อแขก วัดสุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก 19.หลวงพ่อเขียว วัดระเว โคราช 20.พระอาจารย์ชาญณรงค์ วัดเลา 21. หลวงพ่อไพรินทร์ วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก


ศิษย์วัดท่าโขลง (Member)

VIP


๑. หลวงพ่อทอง วัดพระปรางค์ จ.สิงห์บุรี
๒. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
๓. หลวงพ่อนาค วัดทัศนารุณสุนธิการาม กทม.
๔. หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
๕. หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง
๖. หลวงพ่อศุข วัดโพธิทรายทอง จ.บุรีรัมย์
๗. หลวงพ่อสด วัดหางน้ำ จ.ชัยนาท
๘. หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
๙. หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี
๑๐. หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่นองพะอง จ.สมุทรสาคร
๑๑. หลวงพ่อกรับ วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร
๑๒. หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
๑๓. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี
๑๔. หลวงพ่อชื่น วัดคุ้งท่าเสา จ.ลพบุรี
๑๕. พระครูสนิทวิยการ วัดท่าโขลง จ.ลพบุรี
๑๖. หลวงพ่อคำ วัดบำรุงธรรม จ.สระบุรี
๑๗. หลวงพ่อฝัน วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี
๑๘. พระครูพุทธฉายาภิบาล วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี
๑๙. หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

ศิษย์วัดท่าโขลง (Member)

VIP

หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย หลวงพ่อเกษม เขมโก หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน พระครูนิสิตคุณากร (กัน) หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน หลวงปู่ไข่วัดบางเลน หลวงพ่อขัน วัดทพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พระญานไตรโลก(ฉาย) หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม หลวงพ่อแฉ่ง วัดศรีรัตนาราม หลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง หลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต หลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ หลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมนานุสรณ์ กรมหลวงชินวร สิริวัฒน์ กรมหลวงวชิรญานวงค์ วัดบวรฯ พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ) พระอธิการชูงแค หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หลวงพ่อเผือก วัดโมลี หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์ หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน หลวงพ่อผึ้ง วัดรางบัว หลวงพ่อภักกตร์ วัดบึงทองหลาง หลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม หลวงพ่อมาก วัดโตนด หลวงพ่อมิ่ง วัดกก หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง หลวงปู่เหมือน วัดนาวง หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ หลวงพ่อโม้วัดสน หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม หลวงพ่อเสน วัดบางโพ พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่ หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง หลวงปู่สี วัดสะแก หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร หลวงพ่ออี๋ วัดสัต***บ หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์ หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด หลวงพ่อคง วัดสรรพรส พระเกจิอื่นๆ จตุคามรามเทพ พระกรุ วัดนาคปรก หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง หลวงพ่อโขติ วัดตะโน พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์ หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง หลวงพ่อดี วัดเหนือ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม หลวงปู่ดู วัดสะแก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ หลวงพ่อแดง นกกระจาบ หลวงปู่เขียว วัดหรงบล หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ หลวงปู่ขำ วัดแก้ว หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร พระสมุห์ขิง วัดกลาง พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม หลวงพ่อครน วัดบางแซะ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท หลวงปู่จีนวัดท่าลาด หลวงปู่เจียมวัดกำแพง สมเด็จพระญานวรเถร สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศราง***ร หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู หลวงปู่จัน วัดโมลี หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเวัดเขาบันไดอิฐ หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์ หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง พระอาจารย์ตื้อ วัดป่าอรัญญญวิเวก หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พระศรีวิสุทธิดิลก(โต) หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม สมเด็จพระพุฒาจารย์ ทัด วัดระฆัง หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม หลวงพ่อทัพ วัดทอง หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ หลวงปู่ทิม วัดช้างให้ หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์ พระยานรัตน์ราชมานิต สมเด็จพุฒาจารย์ (นวม) หลวงพ่อนอ วัดกลาง อาจารย์นอง วัดทรายขาว หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว หลวงปู่นาค วัดหัวหิน หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง) หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม หลวงพ่อเนียม วัดน้อย หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เจ้าคุณผล วัดหนัง หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว พระครูพร วัดดอนเมือง หลวงพ่อพรหม วัดช่อ

ศิษย์วัดท่าโขลง (Member)

VIP

ลำดับที่ รายนามพระคณาจารย์ วัด จังหวัด หมายเหตุ
1 หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล หนองบัวลำภู เกศา,ชานหมาก
2 หลวงปู่แหวณ สุจิณโณ วัดดอยแมปั๋ง เชียงใหม่ เกศา,อังคารธาตุ,จีวร,ขี้โย
3 หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม วัดอรัญญวิเวก นครพนม เกศา,จีวร
4 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม สุรินทร์ เกศา
5 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย เกศา,อังสะ,ชานหมาก
6 หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง เลย เกศา
7 หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณลาโภ วัดศรีสุทธาวาส เลย เกศา
8 หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ เลย อังคารธาตุ,อัฐิธาตุ
9 หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อุดรธานี เกศา
10 หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร เกศา
11 หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต วัดจันทราวาส หนองคาย เกศา
12 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ เกศา,จีวร
13 หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง เกศา
14 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต หนองคาย เกศา
15 หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส วัดป่าพระสถิตถ์ หนองคาย เกศา,ถ่านบุพโพ
16 หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง มหาสารคาม เกศา
17 หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี เกศา,ชานหมาก
18 หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพล อุดรธานี เกศา,ชานหมาก
19 หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดป่าสิริสาลวัน อุดรธานี อังคารธาตุ
20 หลวงปู่บัว สิริปุญโญ วัดป่าหนองแซง อุดรธานี เกศา
21 หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์ อังคารธาตุ
22 หลวงปู่อินทร์ ถิรเสวี วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น เกศา
23 หลวงปู่ลือ วัดป่านาทาม มุกดาหาร เกศา
24 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ มุกดาหาร เกศา
25 หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม มุกดาหาร เกศา
26 หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เกศา,อังคารธาตุ
27 หลวงปู่บุญมี วัดสระประสานสุข อุบลราชธานี เกศา
28 หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ขอนแก่น เกศา
29 หลวงปู่นิล มหันตปุญโญ วัดป่าสุมนามัย ขอนแก่น เกศา
30 หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติวิเวก อุดรธานี อังคารธาตุ
31 หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี เกศา
32 หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม วัดป่าบ้านจิก อุดรธานี เกศา
33 หลวงปู่จันทร์โสม วัดป่าบ้านนาสีดา อุดรธานี เกศา
34 หลวงปู่เมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา เกศา
35 หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตาราม ปทุมธานี เกศา
36 พระอาจารย์วัน อุตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร อังคารธาตุ
37 พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ วัดภูทอก หนองคาย อังคารธาตุ
38 พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล สกลนคร อังคารธาตุ
39 หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ เกศา
40 หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดใหม่เสนานิคม กรุงเทพฯ เกศา
41 หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี เกศา
42 หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส ลำปาง เกศา
43 หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรม ขอนแก่น เกศา
44 หลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร วัดป่าดอนมูล เชียงใหม่ เกศา
45 หลวงปู่คำปัน สุภัทโท วัดสันโป่ง เชียงใหม่ อัฐิธาตุ
46 พระธรรมดิลก กุสโล วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ เกศา
47 หลวงพ่อทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี เชียงใหม่ เกศา
48 หลวงปู่บุญจันทร์ จันทาโร วัดถ้ำผาผึ้ง เชียงใหม่ เกศา
49 หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ เชียงใหม่ เกศา
50 พระอาจารย์แบน ธนกาโร วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร เกศา,จีวร
51 หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี ร้อยเอ็ด เกศา
52 หลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก ร้อยเอ็ด เกศา
53 หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน เลย เกศา
54 หลวงปู่สีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่ เลย เกศา
55 หลวงพ่อเผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ เลย เกศา
56 หลวงพ่อคำสุข วัดถ้ำผาปู่ เลย เกศา
57 หลวงตาฮ้อ วัดถ้ำผาปู่ เลย เกศา
58 พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี เกศา
59 หลวงปู่ลี วัดภูผาแดง อุดรธานี เกศา
60 หลวงปู่***ด รักขิตสีโล วัดป่าบ้านหนองหัวหมู อุดรธานี เกศา
61 หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม ยโสธร เกศา
62 หลวงปู่แนน วัดถ้ำยาว ขอนแก่น เกศา
63 หลวงพ่อเมือง พวัฒโฑ วัดป่ามัชฌิมาวาส กาฬสินธุ์ เกศา
64 พระอาจารย์แปลง วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร เกศา
65 พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตธัมโม วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร เกศา
66 พระอาจารย์สนั่น รักขิตสีโล วัดป่าสุขเกษมนิราศภัย สกลนคร เกศา
67 พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่ เกศา
68 ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง ลำพูน เกศา
69 ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ลำพูน เกศา
70 ครูบาอินทจักร อินทจักรโก วัดน้ำบ่อหลวง เชียงใหม่ อังคารธาตุ
71 ครูบาพรหมจักร พรหมจักรโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน เกศา,อัฐิธาตุ
72 ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย ลำพูน เกศา
73 ครูบาสุรินทร์ สุรินโท วัดศรีเตี้ย ลำพูน เกศา
74 ครูบาชัยยะวงศา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน เกศา,จีวร,ชานหมาก
75 หลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) จันโท วัดป่าตึง เชียงใหม่ เกศา,จีวร
76 หลวงปู่ธรรมธิ วัดสันป่ายาง เชียงใหม่ เกศา
77 ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง เชียงใหม่ เกศา,จีวร
78 ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง เชียงใหม่ เกศา
79 ครูบาสิงห์ สิริวิชโย วัดฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ เกศา
80 ครูบาน้อย วัดบ้านปง เชียงใหม่ เกศา
81 ครูบาบุญปั๋น ธัมมปัญโญ วัดร้องขุ้ม เชียงใหม่ เกศา
82 ครูบาอิ่นแก้ว วัดป่าแงะ เชียงใหม่ เกศา,จีวร
83 ครูบาคำปัน วัดหม้อคำตวง เชียงใหม่ เกศา
84 ครูบาแสง วัดร้องกองข้าว เชียงใหม่ เกศา
85 ครูบาคำมูล วัดต้นผึ้ง เชียงใหม่ เกศา
86 ครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง เชียงใหม่ เกศา
87 ครูบาอินคำ วัดมหาวัน เชียงใหม่ เกศา
88 ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่ เกศา
89 ครูบาเทือง นาถสีโล วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ เกศา
90 ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร วัดพระธาตุดอนเรือง ประเทศพม่า เกศา
91 ครูบาแสน วัดท่าแหน ลำปาง เกศา
92 ครูบาเขื่อนคำ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน เกศา
93 หลวงปู่คำน้อย วัดภูกำพร้า มุกดาหาร เกศา
94 หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อุบลราชธานี เกศา
95 หลวงปู่พรหมา จารุวัณโณ สำนักสงฆ์บ้านม่วง ขอนแก่น เกศา
96 หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง เกศา,จีวร,อังสะ
97 หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีสุข สิงห์บุรี เกศา
98 หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ ระยอง เกศา
99 หลวงปู่กวย ชุตินันโท วัดโฆสิตาราม ชัยนาท เกศา
100 หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา เกศา,ยาเส้น
101 หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม เกศา
102 หลวงพ่อโพธิสารคุณ วัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่น เกศา
103 หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย พระนครศรีอยุธยา เกศา
104 หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา เกศา,อัฐิธาตุ,อังคารธาตุ,จีวร
105 หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา เกศา
106 หลวงพ่อเป้า วัดถ้ำพรสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา เกศา
107 หลวงพ่อห้อน วัดมณีบรรพต ตาก เกศา
108 หลวงพ่อหิน วัดหนองนา ลพบุรี เกศา
109 หลวงพ่อนอง วัดทรายขาว ปัตตานี เกศา
110 หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ ลพบุรี เกศา
111 หลวงปู่สา สหธรรมมิกหลวงปู่ชอบ ประเทศพม่า อัฐิธาตุ,อังคารธาตุ
112 หลวงตาม้า สำนักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ เชียงใหม่ เกศา

มวลสารที่ใช้ในการจัดสร้าง
1. ผงจิตรลดา(กำลังแผ่นดิน) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ ประทานแก่พล.อ.ทจิโรจน์ ฉายะพงษ์ เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ เพื่อจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ ส.ทอ.
2. ผงข้าวที่เหลือจากการเสวย และ ดอกไม้บูชาพระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
3. ผงพระพุทธสิหิงค์ของกรมการสื่อสารทหารอากาศพิธี 60 ปี ธรรมศาสตร์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
4. ผงอธิษฐานจิตจาก 600 พระคณาจารย์ในพิธีสมโภชน์ 600 ปีเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
5. ผงพระธาตุ 500 พระอรหันต์ จากถ้ำตับเตา จ.เชียงใหม่
6. ผงวิเศษจากถ้ำพระธรรมมาสน์ จ.พิษณุโลก
7. ผงพระธาตุพระสีวลี และพระอรหันต์สาวก
8. ดินสังเวชนียสถานทั้ง 4 จากชมพูทวีป
9. ผงตะไบแผ่นทอง ชนวนพระพุทธสิหิงค์ ส.ทอ. จากพระคณาจารย์ 140 รูปทั่วประเทศ อาทิ
หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ หลวงพ่ออุตตมะ กาญจนบุรี ฯลฯ
10. ผงว่าน 108 ชนิด
11. ผงว่านยาจากการสร้างพระกลีบบัว ของหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) วัดป่าตึง จ.เชียงใหม่
12. ผงพุทธคุณทั้ง 5 , ผงสูรย์ – จันทร์ , ผงนิพพานสูญ และผงมหาจักรพรรดิ ของหลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา
13. ทรายเสก 8 พิธีมหาพุทธาภิเษก
14. ผงว่าน 108 และดินกากยายักษ์ ของครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง เชียงใหม่
15. ข้าวสารดำและข้าวสารหิน
16. ผงดินถ้ำบาดาล ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
17. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ
18. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระ วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
19. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระ หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
20. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระ ณ วิหารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
21. ผงก้นกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
22. ปูนองค์พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
23. ดินพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
24. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระ ณ วิหารสมเด็จโต พรหมรังสี วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ
25. ผงเศษหยก
26. เครือสาวหลง
27. ผงธูป , ผงทองและดอกไม้ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี
28. ผงกะลาตาเดียว
29. ผงฤาษีพนมไพร
30. ผงไม้งิ้วดำ
31. ผงไม้กาหลงรัง
32. ผงแร่เหล็กไหล
33. ผงธูปในวิหารพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
34. ผงจากชนวนพระกริ่ง วัดชิโนรส กรุงเทพฯ
35. ผงเกษรดอกไม้มงคล
36. ผงธูปและปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดมหาชัย จ.นครพนม
37. ผงระฆังเงินขุดพบในกรุวัดร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา
38. ผงวัดสามปลื้ม
39. ผงพระวัดปากน้ำ รุ่น1,2,3,4
40. แป้งเสก หลวงปู่บุดดา ถาวโร
41. ผงกาฝากทั้ง9 อาทิ มะรุม ,มะยม ,รัก ,คูณ ,ฯลฯ
42. ผงยันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พระนครศรีอยุธยา
43. ผงอิทธิเจ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์
44. ผงพุทโธ หลวงพ่อเภา วัดถ้ำตะโก ลพบุรี
45. ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
46. ผงพุทธคุณ หลวงปู่รุ่ง ลพบุรี
47. ผงพระญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี
48. ผงพระกรุสังฆราชสุกไก่เถื่อน
49. ผงพระกรุวัดเงิน
50. ผงพระเนื้อดินโคนสมอ
51. ทรายทองคำพระธาตุพนม นครพนม
52. ผงกรุทับข้าว สุโขทัย
53. ผงพระรอด และพระคง ลำพูน
54. ผงพระกรุนาดูน มหาสารคาม
55. ผงยาจิณดามณี หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
56. ผงบ่อดินเทวดาและผงวิเศษ หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
57. ผงพระหลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดใหม่เสนาฯ กรุงเทพฯ
58. ดินกากยักษ์ , ดินที่ฝังรกและผงธูป หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ปัตตานี
59. ชันนะโรง พระเสตังคะมุนี (พระแก้วขาว) วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
60. ผงพระวัดป่าชัยวัน จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาละวัน และพระกรรมฐานกว่า 100 รูปอธิษฐานจิต
61. ยาเส้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
62. ข้าวก้นบาตรหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร
63. ผงสมเด็จบางขุนพรหมที่ชำรุดครั้งเปิดกรุ พ.ศ.2501
64. ผงแป้งเสกหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) , หลวงปู่สิม , ฯลฯ
65. ผงพุทธคุณทั้ง 5 หลวงปู่เลี้ยง สุชาโต วัดหนองเต่า จ.ลพบุรี
66. ผงพุทธคุณล้วนหลวงปู่กวย วัดโฆษิตาราม ชัยนาท
67. พลอยเสกหลวงพ่อเกษม เขมโก , หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศา , ฯลฯ
68. น้ำมันจันทร์เสกหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์)
69. น้ำมันหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
70. น้ำบ้วนปากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
71. น้ำมนต์ 108 วัด
72. น้ำอบหลวงพ่อเกษม เขมโก
73. น้ำมันว่าน 108 ชนิด วัดหนองแวง ขอนแก่น ปี 2528
74. น้ำมันชาตรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี
75. น้ำผึ้งเสาร์ห้า
76. ไคลเสมา ,ดินโบสถ์ วัดทรายขาว ปัตตานี
77. สีผึ้งหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) , หลวงปู่ดู่ , หลวงปู่จันทร์โสม , ฯลฯ
78. ดินใจกลางประเทศซึ่งหลวงปู่ทวดเคยมาจำพรรษา ณ วัดราชานุวาส พระนครศรีอยุธยา
79. หินเขี้ยวหนุมาน
80. ข้าวสารเสกครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร วัดพระธาตุดอนเรือง ประเทศพม่า
81. ทรายเสกหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี
82. ทับทิมเสกหลวงพ่อเกษม เขมโก ลำปาง
83. ลูกแก้วมณีนพรัตน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
84. สายสิญจ์เปิดโลกหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
85. กระจกโลงแก้วหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
86. หมากพลูและไม้โลงหลวงพ่อสนธิ์ วัดไทร อ่างทอง
87. ดอกไม้บูชาหลวงปู่เลี้ยง สุชาโต วัดหนองเต่า ลพบุรี
88. ผงศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่กอง จันทวังโส วัดสระมณฑล พระนครศรีอยุธยา
89. อิฐยุทธหัตถี อ.พนมทวน กาญจนบุรี
90. อิฐพระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองงาย เชียงใหม่
91. อิฐพระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองหาง ประเทศพม่า
92. ผงพระแตก หัก และมีผู้นำพระผงสำคัญ ๆของพระคณาจารย์ทั้งหลายท่าน กว่า 500 องค์ อาทิ เจ้าคุณนรฯ , หลวงปู่ขาว , หลวงพ่อตาบ

พิธีพุทธาภิเษก
- 30 เมษายน 2537 พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดเกาะทอง ขอนแก่น ,หลวงปู่เหรียญ
วรลาโภ , หลวงปู่แว่น ธนปาโล
- 5 พฤษภาคม 2537 วันฉัตรมงคล พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ครูบาศรีวิชัย ณ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ โดย
โดยพระคณาจารย์สายครูบาศรีวิชัยทุกรูป
- 6 พฤษภาคม 2537 หลวงพ่อเกษม เขมโก อธิษฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษ พระพุทธสิหิงค์ของ ส.ทอ. จัด
สร้างโดย กรมสื่อสารทหารอากาศ ซึ่งจะนำไปปดิษฐานทั่วประเทศ
- 29 มิถุนายน 2537 พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสิหิงค์ 60 ปี ธรรมศาสตร์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดเทียนชับ พระคณาจารย์จากทั่วประเทศร่วมพิธี มี
หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่ท่อน ญาณวโร
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลวงพ่ออุ่น ฐิติธัมโม
หลวงปู่ศรี มหาวีโร หลวงพ่อจรัล วัดอัมพวัน
หลวงปู่จันทร์โสม หลวงปู่คำพอง ติสโส เป็นต้น ฯลฯ
- 21 ตุลาคม 2537 พิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดเกาะทอง ขอนแก่น โดยพระ
คณาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อธิษฐานจิต อาทิ หลวงปู่เหรียญ พระอาจารย์
แปลง เป็นต้น
- 25 มกราคม 2538 พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสิหิงค์รุ่น 2 ของ ส.ทอ. ณ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
- 25 มกราคม 2538 ครูบาชัยยะวงศา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ. ลำพูน อธิษฐานจิตให้ ส.ทอ.เป็นกรณี
พิเศษ
- 26 มกราคม 2538 หลวงพ่อเกษม เขมโก อธิษฐานจิตพระพุทธสิหิงค์ รุ่น 2 ของ ส.ทอ.
- 3 เมษายน 2538 พิธีพุทธาภิเษกและสมโภชน์ วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ ครบ 600 ปี พระคณาจารย์
600 รูป ร่วมพิธี อาทิ สมเด็จพระสังฆราชฯ หลวงปู่ท่อน หลวงปู่แว่น ครูบาน้อย
หลวงปู่คำพันธ์ หลวงพ่อเปิ่น หลวงพ่ออุตตมะ หลวงพ่อวิริยังค์ หลวงพ่อมี
หลวงพ่อทิม ครูบาเทือง ฯลฯ
- 6 เมษายน 2538 พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปอู่ทองและวัตถุมงคล รุ่นกายสิทธิ์ ณ วัดพุทไธศวรรย์ พระ
นครศรีอยุธยา
- 9 เมษายน 2538 พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดมหาวัน เชียงใหม่ มีหลวงพ่อเปิ่น หลวงพ่ออุตตมะ เป็นต้น
- 16 มีนาคม 2539 พิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ณ วัดกลางเมืองเก่า ขอนแก่น มีหลวงพ่อ
พุธ ฐานิโย หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก หลวงปู่พรหมา เขมจาโร
หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ หลวงปู่มา ญาณวโร หลวงพ่อบุญ วัดบ้านโภชน์
หลวงพ่อคำพันธ์ โฆสปัญโญ ฯลฯ
- 23 มีนาคม 2539 พิธีพุทธาภิเษก ณ สำนักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ ถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ -23 มีนาคม 2539 ครูบาพรชัย (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน) อธิษฐานจิต ณ พระพุทธบาทสี่รอย แม่ริม เชียงใหม่
หมายเหตุ
พระที่จัดสร้างนี้ใช้มวลสารดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในการจัดสร้าง พระจึงมีสีเข้ม ตัวประสานก็ใช้
เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนเกศา , อังคารธาตุ , จีวร , อัฐิธาตุ , ชานหมาก หรือมวลสารอื่น ๆ ได้ผสมลงในเนื้อ
พระโดยได้ตัดเกศาให้สั้นลง เพื่อให้กระจายอย่างทั่วถึงทุกองค์

พิธีพุทธาภิเษก
ได้นำเข้าในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมเนื้อเงินบริสุทธิ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเกล้าฯ ทั้ง 2 พระองค์ และพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธมหาจักรพรรดิ และพระพกาพรหม โดยขอบารมีพระพุทธเจ้า นับแต่สมเด็จองค์ปฐม พระธรรมเจ้า และ พระสังฆเจ้า ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเทพพรหม ทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล ที่วัดพุทไธศวรรย์ โดยพระคณาจารย์ อาทิเช่น หลวงปู่ทิม วัดพระขาว , หลวงปู่รวย วัดตะโก , หลวง ปู่หวล วัดพุทไธศวรรย์ , หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว , หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม , หลวงพ่อทวี วัดอ้อมใหญ่
หลวงปู่ธีร์ วัดจันทราวงศ์ , ครูบาสายทอง วัดท่าไม้แดง , หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม , หลวงตาม้า วัด
พุทธพรหมปัญโญ ในวันอาทิตย์ 29 สิงหาคม 2547 ซึ่งจัดโดยกองทุนคณะหลวงปู่ปาน โสนันโท ,คณะศิษย์หลวง
พ่อพระราชพรหมยาน , คณะศิษย์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ , คณะศิษย์หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา

ศิษย์วัดท่าโขลง (Member)

VIPรายชื่อมวลสารและพิธีพุทธาภิเษก
ลำดับที่ รายนามพระคณาจารย์ วัด จังหวัด หมายเหตุ
1 หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล หนองบัวลำภู เกศา,ชานหมาก
2 หลวงปู่แหวณ สุจิณโณ วัดดอยแมปั๋ง เชียงใหม่ เกศา,อังคารธาตุ,จีวร,ขี้โย
3 หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม วัดอรัญญวิเวก นครพนม เกศา,จีวร
4 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม สุรินทร์ เกศา
5 หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย เกศา,อังสะ,ชานหมาก
6 หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง เลย เกศา
7 หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณลาโภ วัดศรีสุทธาวาส เลย เกศา
8 หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ เลย อังคารธาตุ,อัฐิธาตุ
9 หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อุดรธานี เกศา
10 หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร เกศา
11 หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต วัดจันทราวาส หนองคาย เกศา
12 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ เกศา,จีวร
13 หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง เกศา
14 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต หนองคาย เกศา
15 หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส วัดป่าพระสถิตถ์ หนองคาย เกศา,ถ่านบุพโพ
16 หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง มหาสารคาม เกศา
17 หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี เกศา,ชานหมาก
18 หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพล อุดรธานี เกศา,ชานหมาก
19 หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดป่าสิริสาลวัน อุดรธานี อังคารธาตุ
20 หลวงปู่บัว สิริปุญโญ วัดป่าหนองแซง อุดรธานี เกศา
21 หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์ อังคารธาตุ
22 หลวงปู่อินทร์ ถิรเสวี วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น เกศา
23 หลวงปู่ลือ วัดป่านาทาม มุกดาหาร เกศา
24 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ มุกดาหาร เกศา
25 หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม มุกดาหาร เกศา
26 หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เกศา,อังคารธาตุ
27 หลวงปู่บุญมี วัดสระประสานสุข อุบลราชธานี เกศา
28 หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ขอนแก่น เกศา
29 หลวงปู่นิล มหันตปุญโญ วัดป่าสุมนามัย ขอนแก่น เกศา
30 หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติวิเวก อุดรธานี อังคารธาตุ
31 หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี เกศา
32 หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม วัดป่าบ้านจิก อุดรธานี เกศา
33 หลวงปู่จันทร์โสม วัดป่าบ้านนาสีดา อุดรธานี เกศา
34 หลวงปู่เมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา เกศา
35 หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตาราม ปทุมธานี เกศา
36 พระอาจารย์วัน อุตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร อังคารธาตุ
37 พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ วัดภูทอก หนองคาย อังคารธาตุ
38 พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล สกลนคร อังคารธาตุ
39 หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ เกศา
40 หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดใหม่เสนานิคม กรุงเทพฯ เกศา
41 หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี เกศา
42 หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส ลำปาง เกศา
43 หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรม ขอนแก่น เกศา
44 หลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร วัดป่าดอนมูล เชียงใหม่ เกศา
45 หลวงปู่คำปัน สุภัทโท วัดสันโป่ง เชียงใหม่ อัฐิธาตุ
46 พระธรรมดิลก กุสโล วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ เกศา
47 หลวงพ่อทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี เชียงใหม่ เกศา
48 หลวงปู่บุญจันทร์ จันทาโร วัดถ้ำผาผึ้ง เชียงใหม่ เกศา
49 หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ เชียงใหม่ เกศา
50 พระอาจารย์แบน ธนกาโร วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร เกศา,จีวร
51 หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี ร้อยเอ็ด เกศา
52 หลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก ร้อยเอ็ด เกศา
53 หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน เลย เกศา
54 หลวงปู่สีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่ เลย เกศา
55 หลวงพ่อเผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ เลย เกศา
56 หลวงพ่อคำสุข วัดถ้ำผาปู่ เลย เกศา
57 หลวงตาฮ้อ วัดถ้ำผาปู่ เลย เกศา
58 พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี เกศา
59 หลวงปู่ลี วัดภูผาแดง อุดรธานี เกศา
60 หลวงปู่***ด รักขิตสีโล วัดป่าบ้านหนองหัวหมู อุดรธานี เกศา
61 หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าสุนทราราม ยโสธร เกศา
62 หลวงปู่แนน วัดถ้ำยาว ขอนแก่น เกศา
63 หลวงพ่อเมือง พวัฒโฑ วัดป่ามัชฌิมาวาส กาฬสินธุ์ เกศา
64 พระอาจารย์แปลง วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร เกศา
65 พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตธัมโม วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร เกศา
66 พระอาจารย์สนั่น รักขิตสีโล วัดป่าสุขเกษมนิราศภัย สกลนคร เกศา
67 พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่ เกศา
68 ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง ลำพูน เกศา
69 ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ลำพูน เกศา
70 ครูบาอินทจักร อินทจักรโก วัดน้ำบ่อหลวง เชียงใหม่ อังคารธาตุ
71 ครูบาพรหมจักร พรหมจักรโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน เกศา,อัฐิธาตุ
72 ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย ลำพูน เกศา
73 ครูบาสุรินทร์ สุรินโท วัดศรีเตี้ย ลำพูน เกศา
74 ครูบาชัยยะวงศา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน เกศา,จีวร,ชานหมาก
75 หลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) จันโท วัดป่าตึง เชียงใหม่ เกศา,จีวร
76 หลวงปู่ธรรมธิ วัดสันป่ายาง เชียงใหม่ เกศา
77 ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง เชียงใหม่ เกศา,จีวร
78 ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง เชียงใหม่ เกศา
79 ครูบาสิงห์ สิริวิชโย วัดฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ เกศา
80 ครูบาน้อย วัดบ้านปง เชียงใหม่ เกศา
81 ครูบาบุญปั๋น ธัมมปัญโญ วัดร้องขุ้ม เชียงใหม่ เกศา
82 ครูบาอิ่นแก้ว วัดป่าแงะ เชียงใหม่ เกศา,จีวร
83 ครูบาคำปัน วัดหม้อคำตวง เชียงใหม่ เกศา
84 ครูบาแสง วัดร้องกองข้าว เชียงใหม่ เกศา
85 ครูบาคำมูล วัดต้นผึ้ง เชียงใหม่ เกศา
86 ครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง เชียงใหม่ เกศา
87 ครูบาอินคำ วัดมหาวัน เชียงใหม่ เกศา
88 ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่ เกศา
89 ครูบาเทือง นาถสีโล วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ เกศา
90 ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร วัดพระธาตุดอนเรือง ประเทศพม่า เกศา
91 ครูบาแสน วัดท่าแหน ลำปาง เกศา
92 ครูบาเขื่อนคำ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน เกศา
93 หลวงปู่คำน้อย วัดภูกำพร้า มุกดาหาร เกศา
94 หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อุบลราชธานี เกศา
95 หลวงปู่พรหมา จารุวัณโณ สำนักสงฆ์บ้านม่วง ขอนแก่น เกศา
96 หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง เกศา,จีวร,อังสะ
97 หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีสุข สิงห์บุรี เกศา
98 หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ ระยอง เกศา
99 หลวงปู่กวย ชุตินันโท วัดโฆสิตาราม ชัยนาท เกศา
100 หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา เกศา,ยาเส้น
101 หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม เกศา
102 หลวงพ่อโพธิสารคุณ วัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่น เกศา
103 หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย พระนครศรีอยุธยา เกศา
104 หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา เกศา,อัฐิธาตุ,อังคารธาตุ,จีวร
105 หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา เกศา
106 หลวงพ่อเป้า วัดถ้ำพรสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา เกศา
107 หลวงพ่อห้อน วัดมณีบรรพต ตาก เกศา
108 หลวงพ่อหิน วัดหนองนา ลพบุรี เกศา
109 หลวงพ่อนอง วัดทรายขาว ปัตตานี เกศา
110 หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ ลพบุรี เกศา
111 หลวงปู่สา สหธรรมมิกหลวงปู่ชอบ ประเทศพม่า อัฐิธาตุ,อังคารธาตุ
112 หลวงตาม้า สำนักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ เชียงใหม่ เกศา

มวลสารที่ใช้ในการจัดสร้าง
1. ผงจิตรลดา(กำลังแผ่นดิน) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ ประทานแก่พล.อ.ทจิโรจน์ ฉายะพงษ์ เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ เพื่อจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ ส.ทอ.
2. ผงข้าวที่เหลือจากการเสวย และ ดอกไม้บูชาพระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
3. ผงพระพุทธสิหิงค์ของกรมการสื่อสารทหารอากาศพิธี 60 ปี ธรรมศาสตร์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
4. ผงอธิษฐานจิตจาก 600 พระคณาจารย์ในพิธีสมโภชน์ 600 ปีเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
5. ผงพระธาตุ 500 พระอรหันต์ จากถ้ำตับเตา จ.เชียงใหม่
6. ผงวิเศษจากถ้ำพระธรรมมาสน์ จ.พิษณุโลก
7. ผงพระธาตุพระสีวลี และพระอรหันต์สาวก
8. ดินสังเวชนียสถานทั้ง 4 จากชมพูทวีป
9. ผงตะไบแผ่นทอง ชนวนพระพุทธสิหิงค์ ส.ทอ. จากพระคณาจารย์ 140 รูปทั่วประเทศ อาทิ
หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ หลวงพ่ออุตตมะ กาญจนบุรี ฯลฯ
10. ผงว่าน 108 ชนิด
11. ผงว่านยาจากการสร้างพระกลีบบัว ของหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) วัดป่าตึง จ.เชียงใหม่
12. ผงพุทธคุณทั้ง 5 , ผงสูรย์ – จันทร์ , ผงนิพพานสูญ และผงมหาจักรพรรดิ ของหลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา
13. ทรายเสก 8 พิธีมหาพุทธาภิเษก
14. ผงว่าน 108 และดินกากยายักษ์ ของครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง เชียงใหม่
15. ข้าวสารดำและข้าวสารหิน
16. ผงดินถ้ำบาดาล ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
17. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ
18. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระ วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
19. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระ หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
20. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระ ณ วิหารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
21. ผงก้นกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
22. ปูนองค์พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
23. ดินพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
24. ผงธูปและดอกไม้บูชาพระ ณ วิหารสมเด็จโต พรหมรังสี วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ
25. ผงเศษหยก
26. เครือสาวหลง
27. ผงธูป , ผงทองและดอกไม้ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี
28. ผงกะลาตาเดียว
29. ผงฤาษีพนมไพร
30. ผงไม้งิ้วดำ
31. ผงไม้กาหลงรัง
32. ผงแร่เหล็กไหล
33. ผงธูปในวิหารพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
34. ผงจากชนวนพระกริ่ง วัดชิโนรส กรุงเทพฯ
35. ผงเกษรดอกไม้มงคล
36. ผงธูปและปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดมหาชัย จ.นครพนม
37. ผงระฆังเงินขุดพบในกรุวัดร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา
38. ผงวัดสามปลื้ม
39. ผงพระวัดปากน้ำ รุ่น1,2,3,4
40. แป้งเสก หลวงปู่บุดดา ถาวโร
41. ผงกาฝากทั้ง9 อาทิ มะรุม ,มะยม ,รัก ,คูณ ,ฯลฯ
42. ผงยันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พระนครศรีอยุธยา
43. ผงอิทธิเจ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์
44. ผงพุทโธ หลวงพ่อเภา วัดถ้ำตะโก ลพบุรี
45. ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
46. ผงพุทธคุณ หลวงปู่รุ่ง ลพบุรี
47. ผงพระญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี
48. ผงพระกรุสังฆราชสุกไก่เถื่อน
49. ผงพระกรุวัดเงิน
50. ผงพระเนื้อดินโคนสมอ
51. ทรายทองคำพระธาตุพนม นครพนม
52. ผงกรุทับข้าว สุโขทัย
53. ผงพระรอด และพระคง ลำพูน
54. ผงพระกรุนาดูน มหาสารคาม
55. ผงยาจิณดามณี หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
56. ผงบ่อดินเทวดาและผงวิเศษ หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
57. ผงพระหลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดใหม่เสนาฯ กรุงเทพฯ
58. ดินกากยักษ์ , ดินที่ฝังรกและผงธูป หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ปัตตานี
59. ชันนะโรง พระเสตังคะมุนี (พระแก้วขาว) วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
60. ผงพระวัดป่าชัยวัน จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาละวัน และพระกรรมฐานกว่า 100 รูปอธิษฐานจิต
61. ยาเส้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
62. ข้าวก้นบาตรหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร
63. ผงสมเด็จบางขุนพรหมที่ชำรุดครั้งเปิดกรุ พ.ศ.2501
64. ผงแป้งเสกหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) , หลวงปู่สิม , ฯลฯ
65. ผงพุทธคุณทั้ง 5 หลวงปู่เลี้ยง สุชาโต วัดหนองเต่า จ.ลพบุรี
66. ผงพุทธคุณล้วนหลวงปู่กวย วัดโฆษิตาราม ชัยนาท
67. พลอยเสกหลวงพ่อเกษม เขมโก , หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศา , ฯลฯ
68. น้ำมันจันทร์เสกหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์)
69. น้ำมันหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
70. น้ำบ้วนปากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
71. น้ำมนต์ 108 วัด
72. น้ำอบหลวงพ่อเกษม เขมโก
73. น้ำมันว่าน 108 ชนิด วัดหนองแวง ขอนแก่น ปี 2528
74. น้ำมันชาตรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี
75. น้ำผึ้งเสาร์ห้า
76. ไคลเสมา ,ดินโบสถ์ วัดทรายขาว ปัตตานี
77. สีผึ้งหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) , หลวงปู่ดู่ , หลวงปู่จันทร์โสม , ฯลฯ
78. ดินใจกลางประเทศซึ่งหลวงปู่ทวดเคยมาจำพรรษา ณ วัดราชานุวาส พระนครศรีอยุธยา
79. หินเขี้ยวหนุมาน
80. ข้าวสารเสกครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร วัดพระธาตุดอนเรือง ประเทศพม่า
81. ทรายเสกหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี
82. ทับทิมเสกหลวงพ่อเกษม เขมโก ลำปาง
83. ลูกแก้วมณีนพรัตน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
84. สายสิญจ์เปิดโลกหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
85. กระจกโลงแก้วหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
86. หมากพลูและไม้โลงหลวงพ่อสนธิ์ วัดไทร อ่างทอง
87. ดอกไม้บูชาหลวงปู่เลี้ยง สุชาโต วัดหนองเต่า ลพบุรี
88. ผงศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่กอง จันทวังโส วัดสระมณฑล พระนครศรีอยุธยา
89. อิฐยุทธหัตถี อ.พนมทวน กาญจนบุรี
90. อิฐพระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองงาย เชียงใหม่
91. อิฐพระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองหาง ประเทศพม่า
92. ผงพระแตก หัก และมีผู้นำพระผงสำคัญ ๆของพระคณาจารย์ทั้งหลายท่าน กว่า 500 องค์ อาทิ เจ้าคุณนรฯ , หลวงปู่ขาว , หลวงพ่อตาบ

พิธีพุทธาภิเษก
- 30 เมษายน 2537 พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดเกาะทอง ขอนแก่น ,หลวงปู่เหรียญ
วรลาโภ , หลวงปู่แว่น ธนปาโล
- 5 พฤษภาคม 2537 วันฉัตรมงคล พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ครูบาศรีวิชัย ณ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ โดย
โดยพระคณาจารย์สายครูบาศรีวิชัยทุกรูป
- 6 พฤษภาคม 2537 หลวงพ่อเกษม เขมโก อธิษฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษ พระพุทธสิหิงค์ของ ส.ทอ. จัด
สร้างโดย กรมสื่อสารทหารอากาศ ซึ่งจะนำไปปดิษฐานทั่วประเทศ
- 29 มิถุนายน 2537 พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสิหิงค์ 60 ปี ธรรมศาสตร์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดเทียนชับ พระคณาจารย์จากทั่วประเทศร่วมพิธี มี
หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่ท่อน ญาณวโร
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลวงพ่ออุ่น ฐิติธัมโม
หลวงปู่ศรี มหาวีโร หลวงพ่อจรัล วัดอัมพวัน
หลวงปู่จันทร์โสม หลวงปู่คำพอง ติสโส เป็นต้น ฯลฯ
- 21 ตุลาคม 2537 พิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดเกาะทอง ขอนแก่น โดยพระ
คณาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อธิษฐานจิต อาทิ หลวงปู่เหรียญ พระอาจารย์
แปลง เป็นต้น
- 25 มกราคม 2538 พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสิหิงค์รุ่น 2 ของ ส.ทอ. ณ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
- 25 มกราคม 2538 ครูบาชัยยะวงศา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ. ลำพูน อธิษฐานจิตให้ ส.ทอ.เป็นกรณี
พิเศษ
- 26 มกราคม 2538 หลวงพ่อเกษม เขมโก อธิษฐานจิตพระพุทธสิหิงค์ รุ่น 2 ของ ส.ทอ.
- 3 เมษายน 2538 พิธีพุทธาภิเษกและสมโภชน์ วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ ครบ 600 ปี พระคณาจารย์
600 รูป ร่วมพิธี อาทิ สมเด็จพระสังฆราชฯ หลวงปู่ท่อน หลวงปู่แว่น ครูบาน้อย
หลวงปู่คำพันธ์ หลวงพ่อเปิ่น หลวงพ่ออุตตมะ หลวงพ่อวิริยังค์ หลวงพ่อมี
หลวงพ่อทิม ครูบาเทือง ฯลฯ
- 6 เมษายน 2538 พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปอู่ทองและวัตถุมงคล รุ่นกายสิทธิ์ ณ วัดพุทไธศวรรย์ พระ
นครศรีอยุธยา
- 9 เมษายน 2538 พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดมหาวัน เชียงใหม่ มีหลวงพ่อเปิ่น หลวงพ่ออุตตมะ เป็นต้น
- 16 มีนาคม 2539 พิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ณ วัดกลางเมืองเก่า ขอนแก่น มีหลวงพ่อ
พุธ ฐานิโย หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก หลวงปู่พรหมา เขมจาโร
หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ หลวงปู่มา ญาณวโร หลวงพ่อบุญ วัดบ้านโภชน์
หลวงพ่อคำพันธ์ โฆสปัญโญ ฯลฯ
- 23 มีนาคม 2539 พิธีพุทธาภิเษก ณ สำนักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ ถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ -23 มีนาคม 2539 ครูบาพรชัย (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน) อธิษฐานจิต ณ พระพุทธบาทสี่รอย แม่ริม เชียงใหม่
หมายเหตุ
พระที่จัดสร้างนี้ใช้มวลสารดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในการจัดสร้าง พระจึงมีสีเข้ม ตัวประสานก็ใช้
เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนเกศา , อังคารธาตุ , จีวร , อัฐิธาตุ , ชานหมาก หรือมวลสารอื่น ๆ ได้ผสมลงในเนื้อ
พระโดยได้ตัดเกศาให้สั้นลง เพื่อให้กระจายอย่างทั่วถึงทุกองค์

พิธีพุทธาภิเษก
ได้นำเข้าในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมเนื้อเงินบริสุทธิ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเกล้าฯ ทั้ง 2 พระองค์ และพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธมหาจักรพรรดิ และพระพกาพรหม โดยขอบารมีพระพุทธเจ้า นับแต่สมเด็จองค์ปฐม พระธรรมเจ้า และ พระสังฆเจ้า ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเทพพรหม ทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล ที่วัดพุทไธศวรรย์ โดยพระคณาจารย์ อาทิเช่น หลวงปู่ทิม วัดพระขาว , หลวงปู่รวย วัดตะโก , หลวง ปู่หวล วัดพุทไธศวรรย์ , หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว , หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม , หลวงพ่อทวี วัดอ้อมใหญ่
หลวงปู่ธีร์ วัดจันทราวงศ์ , ครูบาสายทอง วัดท่าไม้แดง , หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม , หลวงตาม้า วัด
พุทธพรหมปัญโญ ในวันอาทิตย์ 29 สิงหาคม 2547 ซึ่งจัดโดยกองทุนคณะหลวงปู่ปาน โสนันโท ,คณะศิษย์หลวง
พ่อพระราชพรหมยาน , คณะศิษย์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ , คณะศิษย์หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา

ศิษย์วัดท่าโขลง (Member)

VIP
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศราง***
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระญานไตรโลก(ฉาย)

หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม

หลวงพ่อแฉ่ง วัดศรีรัตนาราม

หลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง

หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง

หลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต

หลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้

หลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ

หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมนานุสรณ์

กรมหลวงชินวร สิริวัฒน์

กรมหลวงวชิรญานวงค์ วัดบวรฯ

พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
พระอธิการชู วัดนาคปรก

หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
พระอาจารย์ตื้อ วัดป่าอรัญญญวิเวก

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ทัด วัดระฆัง
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
สมเด็จพุฒาจารย์ (นวม)

หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
หลวงพ่อผึ้ง วัดรางบัว
หลวงพ่อภักกตร์ วัดบึงทองหลาง
หลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัต***
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

วัดท่าโขลง ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าวุ้ง ลพบุรี 15180
โทร:036-489-858, แฟกซ์:036-489-269, มือถือ:08-9-241-6462

 
  
view